Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Богданець Аліна Вікторівна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Заступник завідувача кафедри, старший викладач кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Біографія:

Закінчила юридичний факультет ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобувши кваліфікацію магістра права (диплом з відзнакою).

Забезпечує проведення занять з дисциплін «Цивільне право України»,  «Екологічне право», «Договірне право» для студентів рівнів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за напрямом підготовки «Правознавство».

З 2013 р. навчається в аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право при кафедрі правового регулювання економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

З 2015 р. є заступником Голови Малої юридичної академії юридичного факультету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».