Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Демченко Ніна Миколаївна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Старший викладач кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

У 2004 році отримала повну вищу юридичну освіту, закінчивши ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана». Переддипломну практику проходила у Департаменті зовнішньоекономічних відносин Міністерства юстиції України.

З листопада 2004 року працює на кафедрі цивільного та трудового права. Працює над дисертаційним дослідженням. Бере активну участь у творчому житті факультету і за його межами. Керівник секції хореографії Центру художньої творчості юридичного факультету.

Коло наукових інтересів: трудове право, нотаріат в Україні, право інтелектуальної власності, авторське право, право соціального забезпечення.