Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іваненко Олеся Анатоліївна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Доцент кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія:

Іваненко Олеся Анатоліївна забезпечує проведення занять з дисциплін «Римське приватне право», «Трудове право»,  «Охорона та захист трудових прав працівників» для студентів рівнів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за напрямом підготовки «Правознавство».