Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кравець Наталія Іванівна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Старший викладач кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Біографія:

В 2001 році закінчила з відзнакою навчання на юридичному факультеті КУТЕП. В 2001 році розпочала трудовий шлях в стінах КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана на посаді завідувача навчально-методичним кабінетом на юридичному факультеті. В зв’язку з цим навчалася на факультеті післядипломної освіти Київського національного економічного університету за напрямком «Інформаційні системи підтримки організації навчального процесу» з послідуючим отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації. У 2003 році зарахована за конкурсом на посаду асистента кафедри правового регулювання економіки. У 2004 році переміщена в указаній посаді на кафедру цивільного та трудового права. В зв’язку з цим підвищувала кваліфікацію в КНЕУ за програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методи навчання», підготувавши та захистивши роботу на тему: «Застосування методів активізації навчання при викладенні курсу «Цивільне право», з послідуючим отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації.  Коло наукових інтересів становлять проблемні питання та шляхи їх вирішення у сфері цивільного права. Нині викладає такі дисципліни: цивільне право, сімейне право.                                                  

На сьогоднішній день Кравець Н.І. має значну кількість наукових статей у виданнях ВАКУ та участь у конференціях: «Розвиток малого та середнього підприємництва в Україні (до проблеми організаційно-правового забезпечення) // Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки» №4, 2003; «Історико-правовий аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Україні» // Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки» №6, 2006; «Зарубіжний досвід підтримки малого та середнього підприємництва» // Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне економічне співробітництво України» від 18.11.2004; «Початковий історико-правовий етап формування малого та середнього підприємництва (1986-1990)» // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення», Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008; «Шляхи вдосконалення підготовки юристів для сфери малого та середнього підприємництва в Україні» // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: Матеріали науково-практичної конференції КНЕУ / – К.: КНЕУ, 2008;  «Державна політика регулювання малого та середнього підприємництва в Україні // Журнал «Право України №11 – 12, 2012; «Теоретичні аспекти визначення сутності поняття малого та середнього підприємництва» // Журнал «Право України» №7, 2013; «Актуальність вивчення та можливості адаптації зарубіжного досвіду організаційно-правового регулювання малого та середнього підприємництва в Україні» // VIII Міжнародна науково-практична конференція від 27 червня 2014 року. – К.: Науковий парк КНЕУ, 2014.                                                          

Також Кравець Н.І. має власні праці у сфері організації занять з курсу «Цивільне право», як результат участі у конференціях, а саме: «Удосконалення організації проведення семінарських занять з курсу «Цивільне право України» з орієнтацією на розвиток творчого потенціалу студентів» // Збірник матеріалів науково-методичної конференції від 31 січня – 2 лютого 2006 року «Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти». Том №2. - С.178-182; «Застосування методів активізації навчання на юридичному факультеті при викладенні курсу «Цивільне право» // Збірник матеріалів науково-методичної конференції від 2 – 4 лютого 2005 року «Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів». Том №2. – С.174-176; «Значення електронних конференцій та електронної пошти як інновацій в навчальному процесі» // Збірник матеріалів науково-методичної конференції 5 – 8 лютого 2008 року «Досвід організації та активації навчального процесу на основ впровадження інноваційних технологій» . – Том 2. С. 256 – 257.; розділ «Спадкування за заповітом» // Цивільно-правові дисципліни: посібник ділових ігор – К.: КНЕУ – ел.варіант.(рік?); «Науково-правові аспекти проведення семінарських занятьз курсу сімейного права» // Збірник матеріалів науково-методичної конференції– К.: КНЕУ, 2013 та ін.