Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Майданик Наталія Іванівна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Доцент кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія:

У 1990 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

З 1990 по 2005 роки займалась юридичною практикою.

У 2006 році в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та  отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.03; тема дисертації: «Договір азартної гри за цивільним законодавством України»).

В період з 2005 по 2015 роки працювала на посадах доцента, професора кафедр цивільно-правових дисциплін різних вищих юридичних навчальних закладів. З січня 2016 року по даний час займає посаду доцента кафедри цивільного та трудового права Київського національного університету імена Вадима Гетьмана.

У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Викладає нормативний курс «Цивільне право», спецкурси «Проблеми договірного права України», «Правове регулювання страхової діяльності», «Проблеми спадкового права», «Сімейне право України» «Правове регулювання у сфері охорони здоров’я».

Напрями наукової діяльності: цивільне право, сімейне право. Опублікувала понад 50 наукових і методичних праць, серед яких: «Договори азартної гри в цивільному праві України: Монографiя» (2006), «Аномалії в цивільному праві України: Навчально-практичний посібник» (у співав., 2006, 2010), «Договірне право України: Навчальний посібник: Загальна та Особлива частини» (у співавт., 2008, 2009), «Цивільне право України: Підручник. Загальна та особлива частини» (в співавт., 2010), «Право на медичну допомогу осіб, які позбавлені волі:Навчально-практичний посібник» (2013).

Приймала участь у підготовці проекту Закону України «Про правове регулювання азартних ігорв Україні».