Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конституційні основи розвитку законодавства

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Загальна характеристика Конституції України 1996 р.
Тема 2. Конституція України - основа подальшого розвитку національного законодавства.
Тема 3. Концепція розвитку законодавства України.
Тема 4. Проблеми систематизації законодавства України.
Тема 5. Загальнотеоретичні та практичні проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом.
Тема 6. Зближення законодавства України з Європейським правом.
Тема 7. Сутність політичної реформи в Україні
Тема 8. Конституційна реформа – необхідна складова політичної реформи в Україні
Викладацький склад:

Професор, доктр юридичних наук О.В. Солдатенко

Асистент, кандидат юридичних наук  Ю.М. Рудь.
Тривалість:  67  год., кредити ЕСТS — 2, семестр — 2.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 36  академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 32  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 18 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

 

Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Конституційні основи розвитку законодавства (23.7 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Конституційні основи розвитку законодавства”06 Жовтня 2016 р.
  • Конституційні основи розвитку законодавства 6401 (340 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Конституційні основи розвитку законодавства” 03 Жовтня 2016 р.