Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конституційні право зарубіжних країн

 

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема1. Поняття, предмет і система  конституційного права в зарубіжних країнах.
Тема2. Конституції та інші джерела конституційного права в зарубіжних країнах
Тема3. Конституційно–правовий статус людини та громадянина
Тема 4. Референдуми  та вибори як основні форми народовладдя в зарубіжних країнах.
Тема 5. Політичні партії в зарубіжних країнах
Тема 6. Конституційний статус держави в зарубіжних країнах
Модуль ІІ.
Тема 7. Парламент в зарубіжних країнах.
Тема  8. Глава держави в зарубіжних країнах
Тема 9. Уряд в зарубіжних країнах
Тема 10.Конституційне регулювання судової влади
Тема 11. Організація публічної влади на місцях
Викладацький склад:

старший викладач А.М. Шморгун,
асистент, кандидат юридичних наукЮ.М. Рудь,
Тривалість: 150 год., кредити ЕСТS — 5, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 72 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 64  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 30 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

 

Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Конституційне право зарубіжних країн (27.5 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”   .Дисципліна бакалаврського рівня. 06 Жовтня 2016 р.
  • Конституційне право зарубіжних країн 6401 (470 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн”  14 Вересня 2015 р.