Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шереметьєва Ольга Юріївна

Кафедра: Кафедра міжнародного та європейського права
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

У 1996 р. закінчила факультет міжнародної економіки та права Київського державного економічного університету (нині - КНЕУ). З 1999 р. займалася практичною діяльністю, працювала на керівних посадах у бізнес-структурах. У 2007 р. захистила дисертацію на тему "Правові основи регулювання валютних ризиків" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право .
Загальний науково-педагогічний стаж становить біля 13 років. Має біля 40 наукових публікацій.