Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гармонізація національного законодавства з міжнародними правовими нормами

МЕТА:
–    всебічне і глибоке розуміння студентами значення і змісту гармонізації національного законодавства з міжнародними правовими нормами як об’єктивної вимоги сучасних процесів глобалізації та регіоналізації;
–     розгляд теоретичних та практичних питань гармонізації національного законодавства з міжнародними правовими нормами.
   ЗАВДАННЯ:
–    оволодіння системою основних теоретичних положень щодо гармонізації і засвоєння ними основних правових засад з цих питань на міжнародному і національному рівнях.
 

Остання редакція: 05.09.11

Публікаціі з предмету