Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія політичної думки

Метою вивчення дисципліни “Історія політичної думки” є ознайомлення студентів з основними етапами розвитку як світової, так і вітчизняної політичної думки, зокрема з найбільш значимими політичними концепціями та теоріями, що мали вагомий вплив на розвиток політичних процесів у світі, формування у студентів умінь і навичок аналітичних досліджень теоретичної спадщини політологічного змісту, сприяння становленню політичної свідомості і демократичної політичної культури та відповідних навичок політичної діяльності молодого покоління українських громадян.

Основні завдання, які ставляться перед студентами при вивченні дисципліни “Історія політичної думки” :

  • Сформувати у студентів знання про особливості становлення та розвитку уявлень про політику у світових та вітчизняних дослідженнях суспільно-політичного спрямування;
  • Ретельно вивчити зі студентами найбільш вагомі суспільно-політичні теорії та концепції, а також їх вплив на світові та вітчизняні політичні процеси;
  • Формування у студентів наукових уявлень не тільки про основні етапи розвитку світової та української політичної думки, але й вміння критично аналізувати їх політичний зміст, віднаходити найбільш актуальні для сьогодення політичні ідеї та концепції;
  • Допомогти студентам сформувати вміння самостійно працювати з широкою джерельною базою політологічного характеру, зокрема – досліджувати найбільш фундаментальні праці.

     Предметом дисципліни  “Історія політичної думки” виступає дослідження основних етапів розвитку світової та вітчизняної політичної науки шляхом вивчення найбільш вагомих політичних теорій і концепцій та їх впливу на політичні процеси в світі і в Україні.

Остання редакція: 20.09.11