Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зовнішня політика України

Зовнішня політика України

Метою вивчення навчального курсу «Зовнішня політика України» є забезпечення сучасної політичної освіти студентів, формування у них політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності на основі вивчення концептуальних засад зовнішньої політики України, її діяльності по забезпеченню та захисту національної безпеки і національних інтересів у системі міжнародних відносин та світової політики. Для засвоєння курсу студенти мають знати визначальні тенденції світової історії та історії України, базові категорії логіки, філософії, політології, соціології, економічної теорії, всесвітньої історії, теорії міжнародних відносин.

Предметом курсу «Зовнішня політика України» є зовнішньополітична діяльність Української держави, закономірності та випадковості розвитку зовнішньополітичної сфери України, її місце у системі міжнародних відносин і світової політики; аналіз сутності, змісту та принципів організації й функціонування зовнішньої політики України; закономірності й випадковості еволюції міжнародних політичних систем та відносин, а також перспективи України в їх розвитку.

Остання редакція: 26.04.16