Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зв’язки з громадськістю (public relations)

 Зв’язки з громадськістю – це невід’ємна частина сучасної управлінської діяльності, яка спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння між організацією і громадськістю, між партнерами у всіх сферах суспільного життя на основі правдивої і повної інформації.

Зв’язки з громадськістю як наука виникла і розвивається на стику соціальної психології, логіки, менеджменту і маркетингу, її основна мета – забезпечити формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації– преси, радіо, телебачення, зв’язку а також безпосередніх контактів з громадськістю, з цільовою аудиторією, партнерами, споживачами, клієнтами.

Основними завданнями дисципліни «Зв’язки з громадськістю» (паблік рілейшнз) є:

 • Забезпечення виробки науково обґрунтованої інформаційної політики її стратегії і тактики.
 • Ретельне вивчення цільової аудиторії, партнерів, клієнтів та споживачів.
 • Аналіз конкретних ситуацій при формуванні і здійснені маркетингової діяльності.
 • Вивчення, аналіз, формування та оцінка громадської думки, настроїв і реакції населення на діяльність та інформацію фірми (організації)
 • Підготовка масиву аналітичних даних для прийняття рішень.
 • Організація і проведення  активних акцій, ПР – компаній, ділових зустріч, конференцій, виставок, презентацій з використанням засобів масової інформації.
 • Продукування і тиражування інформації при виконанні інформаційної та пропагандистської – рекламної роботи.
 • Здійснення консалтингу з питань організації та налагодженню відносин з громадськістю (цільовою аудиторією).
 • Розробка концептуальних моделей співробітництва та соціального партнерства, програм, акцій і компаній зв’язків з громадськістю.

Предметом зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни є сутність системи зв’язків організації з цільовою аудиторією та її елементів, закономірності і випадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи і методи діяльності по формуванню і управлінню громадською думкою в інтересах організації і громадськості.

Головне завдання студентів у вивченні курсу “Зв’язки з громадськістю” є глибоке вивчення і всебічне пізнання сутності системи зв‘язків з громадськістю, вплив її елементів та необхідності  їх використання в сучасних умовах ринкових відносин і демократії, надбання знань і навичок використання найбільш ефективних форм і методів організації та здійснення зв‘язків організації (фірми) з цільовою аудиторією, з грамотним використанням систем масової комунікації та засобів масової інформації.

Для майбутніх фахівців усіх галузей економічної діяльності найважливішим завданням мусить бути надбання уміння і навичок наводити містки між молодим підприємницьким поколінням та іншою частиною населення, у подоланні недовіри, заздрості, обіди і ворожнечі, в допомозі суспільству, індивідові і соціальним групам навчитися правильно відрізняти цивілізований бізнес від дикого, який досягає успіху завдяки омані, насильству, крадіжкам, а не ретельній праці, таланту, умінню творити добро на користь людині і суспільству.

Студентові, який вивчає зв’язки з громадськістю, важливо зрозуміти і засвоїти, що паблік рілейшнз –це, по-перше, теоретична і аналітична праця з наступним наданням послуг для керівництва вищої ланки і, по-друге, практична робота з організації та оцінюванню двостороннього потоку інформації з широким використанням сучасних комунікаційних систем, матеріально-технічних засобів, спеціальних форм і методів інформаційного, освітнього, виховного впливу на масову свідомість і поведінку людей соціальних груп, інститутів.

Остання редакція: 18.03.16

Публікаціі з предмету

 • Зв’язки з громадськістю (485 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань зі спецкурсу  «Зв’язки з громадськістю»13 Грудня 2017 р.
 • Зв’язки з громадськістю (79.5 KB)паспорт навчальної дисципліни зі спецкурсу  «Зв’язки з громадськістю»13 Грудня 2017 р.