Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початку ХХІ ст.

Метою навчальної дисципліни є розкриття основних тенденцій розвитку  світової політики та особливостей міжнародних відносин в різні  періоди історії сучасного світу;  вироблення навичків аналізу міжнародних відносин з урахуванням історичного досвіду, факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру, національних інтересів кожного суб’єкта міжнародних відносин; отримання знань щодо основних теорій, доктрин світової політики, загальної проблематики системи міжнародних відносин в різні періоди історії ХХ – початку ХХІ ст.

Остання редакція: 16.06.15

Публікаціі з предмету