Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія української культури

Історія української культури відіграє вагому роль у формуванні цілісної особистості та професіоналів своєї спеціальності, що не можливо без всестороннього розвитку. Студенти мають опанувати набір знань, які дозволять їм орієнтуватися в культурній типології, характерній для сучасної України, умови, в яких відбувався процес її формування. 

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету