Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проблеми підвищення ефективності вирішення господарських спорів

Метою вивченнядисципліни «Проблеми підвищення ефективності вирішення господарських спорів» є забезпечення системного, поглибленого вивчення студентами актуальних проблемних питань здійснення правосуддя в господарських судах, розробка пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення господарського судочинства в Україні, що дозволить підвищити рівень професійної правової культури та практичної підготовки студентів, сформувати впевненість в необхідності суворого дотримання законності та відповідального ставлення до забезпечення правильного вирішення господарських спорів.

Остання редакція: 20.04.16