Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чихірьов Володимир Леонідович

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Закінчив у 2003 р. юридичний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство», отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобувши кваліфікацію магістра права.

На кафедрі правового регулювання економіки працює з квітня 2004 р.

Забезпечує проведення занять з наук «Земельне та аграрне право», «Господарське право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» та навчальної дисципліни «Господарське законодавство» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей.

Працює над кандидатською дисертацією за темою «Організаційно-правові питання державного управління ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.