Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ільницька Надіра Фатехівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

У 1999 році успішно закінчила Київський національний економічний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра з правового регулювання економіки (денна форма).

У 1995 та 1996 роках проходила практику у юридичному відділі ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

З 1997 по 1999 рік працювала у юридичному відділі спільного українсько- люксембурзького підприємства «Інтеркас-Київ».

З 1999 року була прийнята на посаду асистента кафедри правознавства, а з 2001 – обрана на посаду старшого викладача кафедри правознавства (згодом – кафедри теорії та історії держави і права). З 2016 року працює на кафедрі правового регулювання економіки.

Очолювала секцію «Правознавство», була керівником переддипломної студентської практики від кафедри теорії та історії держави і права.

З 2000 по 2001р. проходила підвищення кваліфікації за напрямком «Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі», а з 2001 по 2002р. – за програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методики навчання».

Забезпечувала викладання дисциплін «Правознавство», «Господарське право», «Теорія держави і права», «Транспортне право», «Правове регулювання діяльності акціонерних товариств», «Правове регулювання господарської діяльності», «Підприємницьке право».

Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Державне управління діяльністю юридичних осіб приватного права (організаційно-правові проблеми)».

Є авторкою понад 20 навчально-методичних, наукових праць та науково-популярних публікацій, зокрема, серія публікацій щодо правового статусу відокремлених підрозділів юридичних осіб та дочірніх підприємств в газеті «Бізнес» (1998-2001рр.), навчально-метод. посібник для самост. вивчення «Правове регулювання діяльності акціонерних товариств», Практикум з правознавства (у співавторстві) та ін.