Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кулага Еліна Вікторівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

У 2000 р. закінчила Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста (диплом з відзнакою).

З 2000 р. по 2003 р. навчалася в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ.

У квітні 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Конституційні засади розвитку системи органів внутрішніх справ України» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

На кафедрі правового регулювання економіки працює з грудня 2011 р.

Забезпечує проведення занять з науки «Господарське право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство», дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство».