Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лисунь Ганна Дмитрівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

У 2007 р. закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобувши кваліфікацію магістра права. На кафедрі правового регулювання економіки працює з вересня 2008 р.

Забезпечує проведення занять з наук «Господарське процесуальне право», «Земельне право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство», «Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» та навчальної дисципліни «Правове регулювання фондового ринку» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство».

Є автором 5 наукових статей (у т.ч. 2 у міжнародних виданнях); брала участь у роботі 8 науково-практичних конференцій (5 з яких міжнародні). Є співавтором: Практикуму "Господарське процесуальне право" за заг. редакцією І.А. Балюк, О.К. Намясенко. - Київ: КНЕУ, 2015. - 244 с.(Теми 2,6,15,16,17,19); Монографії "Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" за заг. редакцією В.Ф. Опришка. - Київ: КНЕУ, 2015. - 541 с. (Глава 11)

У період з 2008 по 2009 роки підвищувала кваліфікацію в ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за Програмою тренінг-курсів "Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів" за результатами якого розроблено та захищено з відзнакою педагогічний проект за фахом викладання (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №543289 від 20 березня 2009 року)

У 2014 році проходила стажування в міжнародних, міжурядових організаціях: ООН, ОБСЄ ЕК (Австрія, Відень)

Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Господарсько-правові питання збереження, переробки та знищення радіоактивних відходів» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.