Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сагайдак Юлія Вікторівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Викладацький стаж - 14 років. У 2002 році успішно закінчила ДВНЗ "Київський національний економічний Університет" ім. В. Гетьмана та отримала ступінь магістра зі спеціальності "Правове регулювання економіки".

Післядипломна практика - юрист у відділі правового забезпечення зовнішньоекономічних контрактів Міністерства економіки України.

З 2002 р. – 2003 р.  - юрист у Центрі законодавчих ініціатив ВРУ.

З 2002 - 2004 рр.  - юрисконсульт ІССХ ім. Амосова.

З 2004р. юрисконсульт  ДП “Центр археології Київа”.

До кола наукових інтересів входять філософія, філософія права, суспільно-політичні процеси розвитку держави, правове регулювання економіки, адміністративно-правові відносини, господарсько-правові відносини, європейське право та право Європейського Союзу.

Сагайдак Ю.В є автором 18 робіт науково-практичного характеру. Серед них:”Історичний аспект легалізації правоздатності суб’єктів підприємництва”, “Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємництва в Україні”, “Правовий нігілізм – руйнівне явище в суспільстві та правові засоби боротьби з ним”, “Легалізація суб’єктів господарювання в Україні та за кордоном (порівняльно-правовий аналіз)”, “Поняття і роль легалізації суб’єктів господарювання як організаційно-правового явища”, “Перші кроки. Формування статутного фонду підприємства”, “Теоретико-правовые основы гармонизации законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере легализации субъектов предпринимательской деятельности” тощо.

Бере участь у науково-практичних конференціях за правовою, педагогічною та іншою науковою тематикою, в тому числі й міжнародних, як то наукова-практична конференція у м. Ольштині (Польща), 2012 р. “Naukowcy polskiego pochodzenia”.

З 2013-2014 рр. Глава студентського науково-методичного гуртка з науки "Історія держави і права України"

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спец. 12.00.07 "Адміністративно-правові засади легалізації суб'єктів підприємницької діяльності в Україні" та здобула ступінь кандидата юридичних наук.

На юридичному факультеті викладає такі науки та дисципліни: Історія держави і права України; Господарське законодавство; Правове регулювання господарської діяльності; Правознавство.

У листопаді 2016 року успішно пройшла стажування у міжурядових організаціїях (ОБСЄ, ООН, ЄК) та прослухала семінари за тематикою: "Peacekeeping", "Internships and work opportunities at the OSCE", "Work at UN", "Trainship at the EEAS and the Delegations" в штаб-квартирах ООН та ОБСЄ (Відень) та Європейської Комісії у Будапешті.

Є дійсним членом Спілки поляків України (відділу вчителів-полонистів м. Києва).

Володіє такими іноземними мовами: англійською (upper Intermadiate ), французькою, польською (B2) та російською.