Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шаталова Лариса Миколаївна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 4 роки
Біографія:

Народилася 11 березня 1970 року у місті Києві. Почала трудову діяльність у 1988 році медичною сестрою в терапевтичному відділенні Київської міської клінічної лікарні №10. Після закінчення Київського національного економічного університету за спеціальністю “правознавство” у 2007 році розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри. Викладає дисципліну "Правознавство" для студентів неюридичних спеціальностей.

Коло наукових інтересів становлять проблеми теорії держави і права, адміністративне право, фінансове право. Здійснює наукове дослідження організаційно-правових питань діяльності Міністерства освіти і науки України.

Результати наукового дослідження опублікувала в наукових статтях: «Перспективи формування спортивного права в Україні», «Адміністративно-правове регулювання відносин щодо захисту національного товаровиробника», «Особливості фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів в Україні», «Правові засади державного регулювання ядерно-енергетичного комплексу України: стан та перспективи розвитку».

Брала участь у науково-практичних та навчально-методичних конференціях з доповідями: «Окремі аспекти розвитку концепції спортивного права в Україні», «Застосування активних методів навчання як засіб формування інноваційних якостей творчої особистості при вивченні дисципліни «Правознавство», «Мотивація у формуванні особистості майбутнього фахівця-юриста», «Адміністративно-правові засади підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників в ВНЗ».

Виконує громадські доручення – куратор-консультант 10 групи 4 курсу ЮФ та заступник Голови асоціації випускників юридичного факультету.