Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шимон Світлана Іванівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

Народилася 7 листопада 1963 року. Виросла і закінчила школу у місті Мукачеві Закарпатської області. Загальний трудовий стаж перевищує 30 років; у сфері наукової та науково-педагогічної діяльності -  понад 20 років; на посаді завідувача кафедри - більше 10 років.

Вищу юридичну освіту здобула на юридичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка.  Кандидатську дисертацію захистила в 1998 р. за темою "Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту суб'єктивних цивільних прав". Докторську дисертацію захистила в 2014 р. за темою «Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)». Наукова спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Вчене звання доцента присвоєне по кафедрі правового регулювання економіки у 2002 р.

На юридичному факультеті КНЕУ працювала на посадах: доцента, заступника завідувача кафедри правового регулювання економіки (1998-2004 рр.); завідувача кафедри цивільного та трудового права (2004-2007 рр.). Кафедру правого регулювання економіки очолює з вересня 2015 р.

Підготувала трьох кандидатів юридичних наук; здійснює наукове керівництво 4 кандидатськими дисертаціями.

Є авторкою понад 190 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: авторської монографії, понад 80 статей у фахових наукових виданнях; 7 підручників та навчальних посібників, зокрема: «Цивільне та торгове право зарубіжних країн», «Цивільне право України», «Договірне право України» та ін.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2015 р.), подякою Вищого адміністративного суду України (2015 р.).

Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.001.10  у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.