Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зубачова Ірина Сергіївна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

    У 2006 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права. У 2006 р. вступила до аспірантури цього ж навчального закладу (спеціальність 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право). З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри теорії та історії держави і права. Викладає дисципліну бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня “Правознавство” для студентів економічних факультетів. Є членом науково-методичної секції “Правознавство”.

    Досліджує проблеми організації та функціонування судової системи України та країн Європейського Союзу. З цього напрямку наукового дослідження має низку наукових статей. Серед них: “Перспективи запровадження інституту присяжних в Україні”, “Історія становлення судової влади та її роль у системі поділу державної влади”, “Визначення сутності поняття судової влади та її роль у побудові правової, демократичної держави”, “Порівняльно-правовий аналіз побудови судів загальної юрисдикції та їх роль у захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина”, “Конституційно-правові питання функціонування Конституційного Суду України”, “Отдельные правовые проблемы правового обеспечения Верховного Суда”.

    Результати наукового дослідження оприлюднила на міжнародних науково-практичних конференціях. Зокрема, на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» 29-30 травня 2009 р. «Суди господарської юрисдикції в умовах судово-правової реформи», Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу «Правове життя сучасної України» 5-6 червня 2009 р. «Принципи побудови судової системи України», IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми права” 16-31 червня 2008 р. “Доцільність створення суду присяжних в Україні”, IV Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий прогрес на рубежі тисячоліття — 2008» 1-15 вересня 2008 р. “Зарубіжний досвід функціонування інституту суду присяжних”, Міжнародній юридичній науково-практичній інтернет-конференції “Публічне та приватне право: проблеми методології, теорії та практики” Україна, Київ 2013 “Особливості конституційно-правового статусу вищих спеціалізованих судів України: понятійно-категоріальна основа”, науково-методичній конференції 31 січня 2013 р. “Використання результатів наукового дослідження “Конституційно-правові основи функціонування судової системи України” в процесі викладення науки “Теорія держави і права”.