Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вирішення економічних спорів адміністративними судами

Метою дисципліни «Вирішення економічних спорів адміністративними судами» є здобуття студентами фундаментальних знань з питань вирішення економічних спорів адміністративними судами та навичок роботи із нормативно-правовими актами, що регламентують цю діяльність, вивчення найбільш поширених та актуальних питань вирішення окремих економічних спорів.

Остання редакція: 20.04.16