Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Актуальні проблеми господарського судочинства

Метою дисципліни є поглиблене, індивідуалізоване опанування майбутніми фахівцями-юристами спеціальних знань з процесуальних особливостей вирішення актуальних категорій спорів господарським судом, системи та компетенції спеціальних господарських судів, а також  засвоєння основних засад правового регулювання господарсько-процесуальної діяльності та пріоритетності господарського суду в судовій системі України.
Мета дисципліни реалізується у поставлених завданнях, до яких належать:
- виокремлення основних засад вирішення спорів у господарському процесі;
- формування професійних навичок з вирішення спорів господарськими судами;
- засвоєння основних знань щодо системи та компетенції спеціальних господарських судів і значення діяльності господарського суду в судовій системі України;
- поєднання теоретичної та прикладної складових у підготовці студентів з питань вирішення окремих спорів в господарських судах;
- оволодіння студентами знаннями нормативно-правових актів, що регулюють вирішення господарських спорів у різних сферах господарської діяльності;
- підвищення рівня правової культури студентів та набуття навичок практичного вирішення окремих категорій господарських спорів.

Зміст:
Тема  1. Поняття, причини виникнення та види господарських спорів. Правове регулювання вирішення господарських спорів в Україні.
Тема  2. Правове становище учасників господарського судочинства та процесу.
Тема  3. Правове становище господарських та   третейських судів в Україні як основних  учасників господарських спорів.
Тема  4. Особливості судових та досудових процедур вирішення господарських спорів.
Тема  5. Відповідальність у господарських спорах: юридична природа, умови та значення.
Тема  6. Особливості розгляду господарських спорів щодо виконання договірних та позадоговірних зобов’язань.
Тема  7. Особливості вирішення господарських спорів у сфері інтелектуальної власності.
Тема  8. Господарські спори, пов’язані з правом власності та тимчасовим користуванням майном.
Тема  9. Особливості розгляду господарських спорів у сфері банківської діяльності.
Тема  10. Особливості розгляду господарських спорів у сфері корпоративних правовідносин.
Тема  11. Господарські спори, пов’язані з конкурентним правом.
Тема  12. Особливості вирішення господарських спорів щодо забезпечення виконання зобов’язань.

Навчальна дисципліна "Актуальні проблеми господарського судочинства" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 20.04.16