Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання

«Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання» полягає у вивченні правових теоретичних і практичних організаційно-методичних основ зприпинення діяльності суб’єктів господарювання, процедури порушення провадження у справах про банкрутство, застосування процедур досудового та судового відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання, проведення заходів їх примусової ліквідації або реорганізації, а також у вивченні особливостей визнання певних видів суб’єктів господарювання банкрутом.

Завдання навчальної дисципліни:

  • засвоєння навичок використання та тлумачення нормативно-правових актів, які мають безпосереднє відношення до розв’язання проблем заборгованості шляхом застосування процедур відновлення платоспроможності, визнання суб’єкта господарювання банкрутом, або мають суттєве значення для ефективного застосування законодавства про банкрутство;

  • отримання знань щодо різних аспектів законодавства про банкрутство з посиланням на документи Вищого господарського суду України та нормативно-правові акти відповідного законодавства;

  • вивчення студентами правових засад реалізації заходів з ліквідації кризових проявів в рамках неплатоспроможності суб’єктів господарювання та антикризового управління підприємством;

  • набуття студентами умінь своєчасного виявлення та припинення протиправних дій учасників підприємницької діяльності, що можуть спричинити неплатоспроможність та банкрутство суб’єктів господарювання;

  • формування навичок самостійної розробки правових документів і здійснення юридичних процедур, що запобігають ліквідації або реорганізації підприємства як потенційного учасника господарського обігу;

  • вивчення студентами правових засад реалізації досудових та судових процедур запобігання неплатоспроможності суб’єктів господарювання, порушення та припинення провадження справ про банкрутство, а також навичок укладення мирових угод між боржником та кредиторами.

Тема 1. Загальні правові засади припинення суб’єктів підприємництва

Тема 2. Правова природа інституту неплатоспроможності та відносин банкрутства

Тема 3. Правовий статус учасників відносин неплатоспроможності (банкрутства)

Тема 4. Досудові процедури відновлення платоспроможності боржника

Тема 5. Порушення провадження у справі про банкрутство

Тема 6. Правова природа судових процедур банкрутства

Тема 7. Правова природа спрощених процедур банкрутства

Тема 8. Припинення діяльності фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності

Тема 9. Особливості припинення окремих категорій суб’єктів господарювання

Тема 10. Особливості припинення банку

Тема 11. Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва в зарубіжних країнах

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (Форма для подання)

Тести для денної форми навчання

Перелік тем для виконання індивідуальних завдань

 

Остання редакція: 23.11.17