Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпоративне право

Метою дисципліни  є вивчення основних положень діяльності підприємств різних видів, правового статусу суб’єктів господарських відносин, принципів організації підприємницької діяльності та захисту економічної конкуренції.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  • знати джерела корпоративного права, основні принципи та інститути корпоративного права;
  • ознайомитися з практикою застосування корпоративного законодавства державними органами, з практикою реалізації корпоративного законодавства юридичними особами;
  • уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів окремих учасників господарсько-правових відносин.

Зміст:
Тема  1.  Корпоративне право: юридична природа та система. Корпоративні права як об’єкт
               регулювання.
Тема  2.  Підприємницькі організації (об’єднання підприємств) як юридичні особи-корпорації в Україні
Тема  3.  Корпоративні правовідносини. Система підприємницьких організацій
Тема  4.  Локальні акти в господарських товариствах
Тема  5.  Трудові правовідносини в підприємницьких організаціях
Тема  6.  Корпоративні правовідносини в акціонерному товаристві
Тема  7.  Правова характеристика статутного фонду (капіталу) товариства
Тема  8.  Управління в акціонерному товаристві
Тема  9.  Договори, контроль та облік в акціонерному товаристві
Тема 10. Захист корпоративних прав акціонерів та акціонерного товариства
Тема 11. Корпоративні відносини у повному товаристві
Тема 12. Корпоративні правовідносини у товаристві з обмеженою відповідальністю
Тема 13. Корпоративні відносини у товаристві з додатковою відповідальністю
Тема 14. Корпоративні відносини у командитному товаристві та виробничих кооперативах

Навчальна дисципліна "Корпоративне право" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 23.11.17

Публікаціі з предмету

  • Корпоративне право (640.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Корпоративне право»21 Листопада 2016 р.
  • Корпоративне право 6.030401 (112 KB)паспорт навчальної дисципліни «Корпоративне право» та додаток .Дисципліна бакалаврського рівня.21 Листопада 2016 р.