Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Господарське право

Вивчення нормативної дисципліни "Господарське право" — важлива і невід’ємна частина освіти студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економіки.
Метою дисципліни є вивчення основних положень господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку укладання господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин.

Зміст:
Тема 1. Господарська діяльність: поняття, ознаки та види.
Тема 2. Поняття, предмет та система господарського права. Особливості господарських правовідносин.
Тема 3. Правовий режим майна у сфері господарювання. Право промислової власності.
Тема 4. Засоби державного регулювання господарської діяльності.
Тема 5. Загальна характеристика суб’єктів господарських відносин.
Тема 6. Легітимація суб’єктів господарювання.
Тема 7. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання.
Тема 8. Господарське товариство як суб’єкт господарської діяльності.
Тема 9. Правовий статус акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності.
Тема 10. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання.
Тема 11. Юридична природа господарських об’єднань.
Тема 12. Юридична природа господарського договору.
Тема 13. Господарсько-правова відповідальність.
Тема 14. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства.
Тема 15. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні.
Тема 16. Загальні засади специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання.
Тема 17. Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі та надання послуг.
Тема 18. Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості.
Тема 19. Правове регулювання орендних та лізингових відносин.
Тема 20. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання.
Тема 21. Біржова діяльність в Україні та юридична природа біржових угод.
Тема 22. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 23. Особливості правового регулювання інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні.
Тема 24. Правове регулювання господарських відносин у галузі будівельної діяльності.
Тема 25. Концесійна діяльність в Україні, особливості договору концесії.
Тема 26. Правове регулювання господарських відносин в аграрній сфері.
Тема 27. Правове регулювання господарських відносин у гірничодобувній  промисловості та в нафтогазовому комплексі.
Тема 28. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту, телекомунікацій та зв’язку.
Тема 29. Правове регулювання комерційного посередництва (агентська діяльність).
Тема 30. Правові основи безпеки господарської діяльності.

Програму підготовлено з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень господарського права.
Основними формами вивчення дисципліни "Господарське право" є лекції, семінарські та практичні  заняття, індивідуальні заняття та самостійна робота студентів.

Навчальна дисципліна "Господарське право" входить до переліку обов’язкових.

Остання редакція: 23.11.17

Публікаціі з предмету

  • Господарське право (447.3 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Господарське право»21 Листопада 2016 р.
  • Господарське право 6.030401 (35.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Господарське право» та додаток .Дисципліна бакалаврського рівня.21 Листопада 2016 р.