Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання туристичної діяльності (для неюридичних спеціальностей)

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» є сформування у студентів розуміння правового регулювання відносин у сфері туризму, вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують надання готельних, ресторанних та санаторно-курортних послуг, навичок роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері внутрішнього і міжнародного туризму.

Остання редакція: 23.11.17