Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Земельне право

Метою даної дисципліни є всебічне і глибоке розуміння студентами змісту земельних відносин, а також ролі земельного права в їх регулюванні.

Завданням дисципліни є оволодіння системою норм і принципів земельного права як складової частини національної системи права. В рамках зазначеної дисципліни студенти повинні засвоїти і усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи земельного права, їх джерела, поняття права власності на землю і права землекористування, правовий режим земель різних категорій тощо.

Зміст:

Тема 1. Історія розвитку земельних відносин та земельного права на українських територіях

Тема 2. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України

Тема 3.Право власності на землю

Тема 4.Право землекористування

Тема 5.Обмеження та обтяження прав на землю

Тема 6. Набуття і реалізація прав на землю

Тема 7.Управління в галузі використання і охорони земель

Тема 8.Правове регулювання ведення державного земельного кадастру

Тема 9.Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема 10.Правовий режим земель населених пунктів

Тема 11.Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення

Тема 12.Правовий режим земель лісогосподарського призначення та водного фонду. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Тема 13.Правове регулювання плати за землю

Тема 14.Правове регулювання охорони земель

Тема 15.Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Тема 16.Земельне право зарубіжних країн. Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у галузі раціонального використання та охорони земель

 

Навчальна дисципліна "Земельне право" входить до переліку обов’язкових.

Остання редакція: 23.11.17

Публікаціі з предмету

  • Земельне та аграрне право (781 KB)  методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Земельне та аграрне право»методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Земельне та аграрне право»25 Червня 2014 р.