Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Актуальні проблеми господарського судочинства

Метою вивчення дисципліни є забезпечення системного, поглибленого вивчення студентами актуальних проблемних питань здійснення правосуддя в господарських судах, розробка пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення господарського судочинства в Україні, що дозволить підвищити рівень професійної правової культури та практичної підготовки студентів, сформувати впевненість в необхідності суворого дотримання законності та відповідальне ставлення до забезпечення правильного вирішення господарських спорів.

Мета дисципліни реалізується упоставлених завданнях, до яких належать:

  • формування у студентів системи науково-теоретичних знань з актуальних проблем господарського процесу, теоретичних положень дисципліни господарського процесуального права, сутності найважливіших правових категорій та конструкцій законодавства, в тому числі розуміння основних тенденцій його розвитку й застосування;
  • забезпечення набуття практичних навичок і вмінь використання сучасних методів і способів раціонального й ефективного складання господарсько-процесуальних документів;
  • підготовка до практичної діяльності, пов’язаної із застосуванням норм господарського процесуального права при вирішенні конкретних правових питань;
  • висвітлення актуальних юридичних, в тому числі і колізійних питань, які виникають в процесі судового розгляду господарських спорів, відпрацювання навичок вирішення практичних завдань;
  • оволодіння студентами знаннями нормативно-правових актів, що регулюють вирішення господарських спорів у різних сферах господарської діяльності;
  • підвищення рівня правової культури студентів та набуття навичок практичного вирішення особливих категорій господарських спорів.

Тема 1. Проблеми організації та функціонування господарського судочинства та системи господарських судів в Україні

Тема 2. Проблеми визначення підвідомчості справ господарським судам, розмежування юрисдикцій

Тема 3. Проблеми процесуального статусу учасників господарського судочинства

Тема 4. Зловживання процесуальними правами

Тема 5. Проблеми доказування в господарському процесі

Тема 6. Проблеми вирішення господарських спорів у суді першої інстанції

Тема 7. Актуальні проблеми прийняття судових актів у господарському процесі

Тема 8. Проблеми перегляду судових актів господарського суду

Тема 9. Проблеми виконання рішень господарських судів

Тема 10. Проблеми вирішення господарських спорів за участю іноземців

Тема 11. Актуальні питання вирішення господарських спорів після прийняття Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом

Навчальна дисципліна "Актуальні проблеми господарського судочинства" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 29.01.18