Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Господарське законодавство (для неюридичних спеціальностей)

Зростання значення правового регулювання господарських відносин об’єктивно викликає необхідність вивчення студентами основних положень законодавства, що регулює господарську діяльність. У відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки, навчальними планами КНЕУ, студенти за спеціальністю «Маркетинг» усіх форм навчання вивчають навчальну дисципліну «Господарське законодавство».

Мета дисципліни полягає у реалізації змісту освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, формуванні у системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з їх економічною (професійною) підготовкою, яка поєднує вивчення теоретичних проблем у сфері здійснення підприємницької діяльності та господарювання з їх практичним опрацюванням на семінарських заняттях шляхом опанування майбутніми працівниками сфери економіки основних правових засад, а саме: механізму регулювання господарської діяльності; формування самостійного мислення та власної оцінки положень нормативно-правових актів, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій в майбутній професійній діяльності.

Завданням навчальної дисципліни є:

  • вивчення та розкриття основних (спеціальних) принципів господарювання і тенденцій розвитку господарського права та законодавства в Україні;
  • вивчення основних принципів та інститутів господарського права, особливостей правового регулювання відносин в економіці;
  • вироблення навичок роботи з нормативними документами, уміння вирішувати основні юридичні казуси (ситуації) на базі законодавства, які виникають у сфері господарювання;
  • оволодіння нормативним матеріалом, що передбачає набуття вмінь в застосуванні норм законодавства, яке регулює господарську і підприємницьку діяльність.

Тема 1. Загальні засади правового регулювання господарської діяльності

Тема 2. Правові основи державного регулювання господарської діяльності

Тема 3. Суб’єкти господарювання

Тема 4. Майнова основа господарювання

Тема 5. Господарські зобов’язання. Господарські договори

Тема 6. Відповідальність суб’єктів господарювання

Тема 7. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарювання

Тема 8. Правовий захист економічної конкуренції

Навчальна дисципліна "Господарське законодавство" входить до переліку вибіркових.
Остання редакція: 23.11.17

Публікаціі з предмету

  • Господарське законодавство (617.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Господарське законодавство» для неюридичних спеціальностей27 Січня 2017 р.
  • Господарське законодавство 6.030401 (82 KB)паспорт навчальної дисципліни «Господарське законодавство» та додаток .Дисципліна бакалаврського рівня.21 Листопада 2016 р.