Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестиційне право

Вивчення дисципліни "Інвестиційне право" має важливе значення для підготовки юристів за господарсько-правовою спеціалізацією, оскільки інвестиційна діяльність відіграє визначальну роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Створення інвестиційного ринку — проблема не менш актуальна, ніж створення товарного ринку, оскільки товари є похідним продуктом від інвестицій.
Мета дисципліни полягає в набутті студентами правових знань та навичок застосування в практичній діяльності чинного законодавства України про інвестиційну діяльність.
Завдання: у результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати чинні норми права, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні; ознайомитися з практикою застосування законодавства при здійсненні інвестиційної діяльності; уміти застосовувати норми, що регулюють суспільні відносини у сфері інвестиційної діяльності, у своїй професійній діяльності.

Зміст:
Тема  1.  Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право  в системі права України.
Тема  2.  Державне регулювання інвестування та правові гарантії захисту інвестицій.
Тема  3.  Правові форми інвестування. Корпоративне інвестування
Тема  4.  Інвестиційний договір.
Тема  5.  Економіко – правові форми інвестування. Інвестування у сфері капітального будівництва.
Тема  6.  Інноваційне інвестування
Тема  7.  Іноземне інвестування
Тема  8.  Концесійне інвестування
Тема  9.  Приватизаційне інвестування
Тема 10. Лізингова форма інвестування
Тема 11. Спільне інвестування
Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів, у надзвичайних умовах.

Навчальна дисципліна "Інвестиційне право" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 23.11.17

Публікаціі з предмету

  • Інвестиційне право (230.9 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інвестиційне право»21 Листопада 2016 р.
  • Інвестиційне право 6.030401 (89.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Інвестиційне право» та додаток .Дисципліна бакалаврського рівня.21 Листопада 2016 р.