Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Процесуальні документи господарського судочинства

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами знань з теорії та практики складання господарського-процесуальних документів з питань оформлення дій у здійсненні правосуддя господарським судом та законодавства, що регулює цю діяльність.
Завданням дисципліни є оволодіння правовими нормами, що регулюють відносини, пов’язані зі застосуванням та складанням господарського-процесуальних документів, формування правової свідомості та правової культури  у студентів, з’ясування ними проблем  правового забезпечення процесу захисту господарських прав.

Зміст:
Тема 1. Юридична природа документу.
Тема 2. Документи  судочинства.
Тема 3. Правова регламентація застосування господарсько-процесуальних документів.
Тема 4. Господарсько-процесуальні документи на стадіях господарського судочинства.
Тема 5. Процесуальні акти судді господарського суду.
Тема 6. Виконавчі документи господарського суду.
Тема 7. Процесуальні документи сторін господарського процесу.
Тема 8. Документи як засоби доказування у господарському процесі.
Тема 9. Процесуальні документи інших учасників господарського процесу.
Тема 10. Документи інших відносин, пов’язаних з судочинством.      

Навчальна дисципліна "Процесуальні документи господарського судочинства" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 20.04.16