Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами фундаментальних знань з питань здійснення правосуддя господарським судом, третейським судом та законодавства, що регулює цю діяльність, найбільш розповсюджені та актуальні питання вирішення окремих господарських спорів.
Завданням дисципліни є формування правової свідомості та правової культури  молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем  правового забезпечення формування основ громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування і місця правосуддя, зокрема господарських судів у цьому.
Професійна спрямованість курсу полягає в тому, що "Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів" як навчальна дисципліна виступає інтегративним курсом, в якому оволодіння нормативним матеріалом передбачає комплекс знань матеріального і процесуального права, умінь і навичок у застосуванні відповідних норм для забезпечення правосуддя.
Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі визначається її тісним зв’язком з комплексом базових, спеціальних фахових та професійно-орієнтованого спрямування дисциплін.

Зміст:
Тема  1.  Господарські спори та їх учасники.
Тема  2.  Правовий статус і компетенція господарських судів.
Тема  3.  Порушення провадження в господарських спорах.
Тема  4.  Порядок розгляду господарських спорів.
Тема  5.  Перегляд судових рішень з господарських спорів.
Тема  6.  Виконання судових рішень з господарських спорів.
Тема  7.  Розгляд господарських спорів третейськими судами.
Тема  8.  Зовнішньоекономічні спори та їх учасники.
Тема  9.  Арбітражна угода та її значення у розв’язанні зовнішньоекономічних спорів.
Тема 10. Характеристика міжнародного комерційного арбітражу.
Тема 11. Порядок вирішення зовнішньоекономічних спорів міжнародним комерційним арбітражем.
Тема 12. Виконання арбітражних рішень.

Навчальна дисципліна "Вирішення господарських спорів та зовнішньоекономічних спорів" належить до переліку обов’язкових.

Остання редакція: 20.04.16