Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія правових учень

Остання редакція: 24.08.17

Публікаціі з предмету

  • Історія політичних і правових учень (401 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни з науки  «ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ» освітній ступінь бакалавр галузь знань0304 «Право» спеціальність 6.030401 «Правознавство» спеціалізація «Господарсько-правова»04 Жовтня 2016 р.