Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макаренко Аліна Вікторівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Доцент, секретар Вченої ради Юридичного інституту
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

У 2007 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права. Переддипломну практику проходила у Військовому апеляційному суді Центрального регіону. У 2005-2006 р.р. навчалася у Школі права Носамбрійського університету м. Ньюкасл (Великобританія). У 2006 р. закінчила курси підготовки фахівців з митного оформлення товарів при асоціації Митних брокерів України.

У 2007-2010 р.р. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право; господарсько-процесуальне право». Здійснює наукове дослідження з питань правового регулювання концесійно-договірних відносин. За напрямом дослідження опублікувала низку статей, серед яких: «Теоретичний аналіз відповідальності сторін за порушення умов концесійного договору» (Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць/КНЕУ, 2012 р.); «Аналіз факторів впливу на розвиток концесійної діяльності в Україні (Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право): наук.журн. – К.: НАУ, 2011.); «Аналіз правових наслідків порушення умов концесійного договору (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: Науковий журнал. – К.: 2012.); «Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток концесійно-договірних відносин (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 19, том 1. – Ужгород.: 2012.); «CharacteristicsandprospectsofdevelopmenttheconcessioninUkrainе. (Особенности и перспективы развития концессии в Украине)// «EuropeanAppliedSciences». – Germany: ORTPublishing- 2013.); «Сравнительный анализ концессионной деятельности в Украине и Республике Молдова(Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – Кишинев, 2013.). Результати дослідження оприлюднені на одинадцяти науково-практичних конференціях, у тому числі шести міжнародних конференціях.

Є членом науково-методичних секцій кафедри «теорія держави і права» та «правове регулювання господарської діяльності». Забезпечує викладання дисциплін: теорія держави і права, проблеми теорії держави і права, філософія права.

Бере активну участь у громадському житті факультету та університету, є редактором факультетської газети «Правознавець», заступником Голови Центру Художньої творчості юридичного факультету.