Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рижук Юлія Миколаївна

Кафедра: Кафедра конституційного та муніципального права
Посада: Доцент, заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

У 2002 році закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету, здобувши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію магістра з правового регулювання економіки.

З грудня 2001 по вересень 2002 року працювала на посаді спеціаліста І категорії, провідного спеціаліста Юридичного відділу Управління правового забезпечення та реформування власності Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

У вересні 2002 року за конкурсом була обрана на посаду асистента кафедри правознавства Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

У травні 2003 року пройшла курс навчання щодо підвищення кваліфікації за програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методики навчання» за темами: «Соціально-психологічні аспекти навчання студентів», «Проблеми практичної реалізації активних методів навчання», «Тренінг-презентації навчальних проектів», по завершенню якого була підготовлена та захищена з відзнакою дидактична розробка з використанням активних методів навчання.

У жовтні 2005 року була прикріпленою як здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук до кафедри цивільного та трудового права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У вересні 2007 року за конкурсом була обрана на посаду старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права зазначеного вузу.

З листопада 2007 року по квітень 2017 року виконувала обов’язки заступника декана юридичного факультету з навчально-виховної роботи.

У жовтні 2008 року за вагомий внесок у розвиток юридичного факультету та високі показники у науковій та педагогічній роботі ректором університету оголошена подяка.

У травні 2009 року за активну участь у виховній роботі зі студентською молоддю, сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток університету, творчий підхід та вагомі здобутки у цій діяльності ректором університету оголошена подяка.

У квітні 2010 року за підтримку студентської творчості та оргкомітету фестивалю творчості «Студентський Бенефіс Університетської Молоді» відзначена ректором університету.

У травні 2011 року за підтримку команди юридичного факультету на фестивалі творчості «Студентський Бенефіс Університетської Молоді» нагороджена ректором університету.

У лютому 2012 року захистила у спеціалізованій вченій раді Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Конституційно-правові основи економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні», за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

У квітні 2012року за активну творчу позицію та безпосередню участь у постановці «За двома зайцями» (у ролі Проні Прокопівни Сіркової) у складі команди викладачів та співробітників КНЕУ «К-10» на Фестивалі творчості «Студентський Бенефіс Університетської Молоді» нагороджена ректором.

У вересні 2012 року за конкурсом була обрана на посаду доцента кафедри теорії та історії держави і права.

У жовтні 2013 року за сумлінну працю та високі досягнення у сфері юриспруденції оголошена подяка Міністром соціальної політики України.

У березні 2015 року за плідну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток студентської молоді, громадського життя факультету та університету нагороджена грамотою Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У вересні 2015 року нагороджена грамотою Профбюро юридичного факультету як найкращий заступник декана з виховної роботи.

У грудні 2015 року Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

У листопаді 2016 року за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 110-річчя Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» нагороджена ректором.

У квітні 2017 року за сумлінну роботу протягом 10 років у складі журі Фестивалю творчості «Студентський Бенефіс Університетської Молоді» нагороджена ректором.

У вересні 2017 року за конкурсом була обрана на посаду доцента кафедри конституційного та муніципального права, призначена заступником завідувача зазначеної кафедри.

Є учасником проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади Омбудсмена» (№ 561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP), програми Erasmus+.

Забезпечує викладання наступних наук (дисциплін): «Конституційне право зарубіжних країн», «Муніципальне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю підготовки «Правознавство»; «Конституція та права людини», «Правознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за економічним напрямом підготовки.