Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейська інтеграція

Метою курсу є набуття студентами знань щодо суті процесу європейської економічної інтеграції, основних напрямів процесу внутрішньої та зовнішньої конвергенції країн-учасниць та формування навичок ідентифікації країнових та наднаціональних моделей зближення в ЄС.

Основними завданнями курсу є

  • розуміння суті процесу європейської інтеграції і основних напрямів подальшої конвергенції країн-учасниць;
  • чітке усвідомлення інституційного устрою ЄС та особливостей розподілу повноважень між національними та наднаціональними структурами управління;
  • одержання знань з основних видів секторальної, горизонтальної, зовнішньої політики ЄС та політики захисту прав громадян;
  • практична ідентифікація моделей розвитку держав-членів ЄС;
  • формування навичок визначення етапності та критеріальності системного зближення країн-аплікантів на вступ, а також аналіз позитивних та негативних наслідків коінтеграції держав ЦСЄ до Європейського Союзу;
  • усвідомлення основних напрямків, механізмів та інструментів зближення України та ЄС.

Предметом курсу є усвідомлення закономірностей та особливостей євроінтегрційного процесу в умовах посилення глобалізації світового господарства та загострення мегарегіональної конкуренції.
 

Остання редакція: 04.07.11

Публікаціі з предмету