Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іноземна мова (К-ра Іноземних мов і міжкультурної комунікації)

Остання редакція: 21.12.16

Публікаціі з предмету

  • Іноземна мова 6М01, 6М02, 056, 292 (90 KB)паспорт навчальної дисципліни  «Іноземна мова»  Галузь знань - «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка», спеціалізація «6М01-Міжнародна економіка», спеціалізація  «6М02 Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», спеціальність «056-Міжнародні економічні відносини», Галузь знань «029 – Міжнародні відносини», спеціальність «292-Міжнародні економічні відносини»20 Листопада 2017 р.
  • Іноземна мова 6М04 (88.5 KB)паспорт навчальної дисципліни  «Іноземна мова», Галузь знань: «07- Управління та адміністрування», спеціальність «076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «6М04 –Міжнародний бізнес»20 Листопада 2017 р.
  • Іноземна мова 051 (1.4 MB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни  «Іноземна мова», галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка», спеціалізація «6М01-Міжнародна економіка», спеціалізація «6М02-Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення» галузь знань«29 - Міжнародні відносини», спеціальність «292- Міжнародні економічні відносини»20 Листопада 2017 р.
  • Іноземна мова 076 (1.4 MB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Іноземна мова», галузь знань «07-Управління та адміністрування», спеціальність «076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація  «6М04-Міжнародний бізнес»20 Листопада 2017 р.
  • Іноземна мова 056 (1.3 MB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Іноземна мова»,галузь знань «05 - Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «056- Міжнародні економічні відносини»20 Листопада 2017 р.