Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бескоровайна Ніна Олександрівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Біографія: