Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лук’яненко Дмитро Григорович

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: ректор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 31 рік
Біографія:

 

У 1980 р. закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію, з 1990 р. – доцент. У 1996 р. захистив докторську дисертацію, з 1997 р. – професор. З 1989 р. очолював кафедри міжнародних економічних відносин, міжнародної економіки, міжнародного менеджменту(керівником якої є і по-теперішній час). З 1995 року по 2012 рік обіймав посаду декана факультету Міжнародної економіки і менеджменту. З 2013 року і по теперішній час Перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Дмитро Григорович є відомим в Україні і за кордоном вченим-економістом, фундатором національної наукової школи міжнародної економіки. Його наукові досягнення у галузі міжнародної економічної інтеграції і глобалізації у 2001 р. відзначено Премією НАН України ім.В.М.Птухи.  Академік Української академії наук, Директор Інституту глобальної економічної політики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лук’яненко Д.Г. підготував 3-х докторів та більше 20-ти кандидатів економічних наук. З 2004 р. – Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. є головою підкомісії «Міжнародна економіка» НМК Міністерства освіти і науки України з економічної освіти, експерт секції «Економіка» Міністерства освіти і науки України.

Лук’яненко Д.Г. проходив навчання і наукове стажування в провідних університетах Канади, США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Росії, Китаю. Був безпосереднім учасником і керівником міжнародних проектів з Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі.

Лук’яненко Д.Г. очолює редакційні колегії наукових журналів «Цінні папери України» та «Міжнародна економічна політика». Член Спілки журналістів України.

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. має звання Заслуженого діяча науки і техніки України (2001 р.) та – ордени «За заслуги ІІІ-го ступеня» (2006 р.),  «За заслуги ІІ ступеню" (2012 р.), "За заслуги І ступеню" (2015 р.)