Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шемаєв Володимир Миколайович

Кафедра: Кафедра міжнародної торгівлі
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Одержав вищу економічну освіту у Харківському державному економічному університетіу 1999 р. (спеціальність «Фінанси»), у 2004р. закінчив магістратуру Харківського національного економічного університету (спеціальність «Державна служба», спеціалізація «Економіка»). Кандидатську дисертацію захистив у 1996р. у Харківському військовому університеті, у 2005р. закінчив очну докторантуру Національної академії оборони України та захистив докторську дисертацію на тему "Розвиток міжнародного воєнно-економічного співробітництва України". Є членом Вченої Ради Національного інституту стратегічних досліджень, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 Національного інституту стратегічних досліджень (спеціальності 21.04.01 – «економічна безпека держави», 21.04.02  – «економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»). Член редакційної колегії фахових журналів із економіки: «Стратегічні пріоритети»та «Стратегічна панорама». Стажувався в воєнній академії ім. Г. Раковського (Болгарія). Приймав участь у підготовці проекту Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України» 2015 та 2016 років.  Є членом Міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про військово-технічне співробітництво» та заступником голови підкомісії з розробки стандартів вищої освіти за напрямом «Державна безпека» МОН України.

Викладає дисципліни на кафедрі: «Вступ до спеціальності», «Військово-промислові комплекси іноземних країн» та «Конкурентна розвідка».