Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дипломатична та консульска служба

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки:формуванні системи знань стосовно методології реалізації стратегічних завдань зовнішньої політики держави дипломатичними та консульськими службами, зокрема, забезпечення національної безпеки, економічного процвітання, захисту інтересів держави та прав її громадян за кордоном.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом у сфері дипломатичних відносин держав.

Результати навчання: за умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • володіти теоретичними засадами функціонування торговельних представництв та спеціальних дипломатичних місій;
  • ідентифікувати технології організації роботи дипломатичного представництва у залежності від специфіки взаємодії держав світової економічної системи ;
  • застосовувати методологію організації діяльності диппредставництва у відповідності до протоколу;
  • знати порядок відкриття дипломатичних представництв та обґрунтовувати умови завершення дипломатичних місій;
  • аналізувати сферу діяльності «дипломатії спеціалістів»;
  • застосовувати професійні якості дипломатичного службовця з урахуванням сучасних умов світового розвитку і функціонування дипломатичної служби у своїй країні та за кордоном.
  • знати принципи і організаційну  структуру функціонування дипломатичної та консульської служби зарубіжних країн;
  • вміти застосовувати мову та структуру дипломатичної переписки;
  • визначати і оцінювати рівень та доцільність застосування інструментів дипломатичного реагування.
Остання редакція: 18.03.16