Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління міжнародними каналами розподілу

Освітнійступінь: бакалавр

Мета науки: формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів створення і функціонування міжнародної системи розподілу, отримання теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо організації та методів управління міжнародними каналами розподілу товарів та послуг.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах у логістичних, експортних та маркетингових відділах національних та міжнародних компаній.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

·                   ідентифікувати типи міжнародних каналів розподілу та визначати їх ключові параметри;

·                   обґрунтовувати стратегічні рішення щодо створення міжнародних каналів розподілу;

·                    застосовувати методику вибору міжнародних каналів розподілу та оцінювати ефективність їх функціонування;

·                   обґрунтовано обирати певні групи правил INCOTERMSпри побудові різних каналів розподілу

·                   враховувати регіональні особливості бізнес-середовища в управлінні міжнародними каналами розподілу товарів та послуг.

 

Остання редакція: 12.07.16

Публікаціі з предмету