Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна дипломатія

Освітній ступінь: бакалавр


Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасних моделей, методів, засобів, інструментів, функцій, принципів та особливостей формування системи економічної дипломатії країни в процесі реалізації національних зовнішньоторговельних інтересів держави.

Завдання дисципліни: Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів системи знань, методичних підходів та навичок у сфері економічної дипломатії країни.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

  • визначати передумови та чинники розвитку економічної дипломатії, оцінювати причини, умов та тенденцій застосування дипломатичних інструментів в умовах асиметричного глобального суспільно-політичного та економічного розвитку;
  • ідентифікувати визначальні фактори впливу на економіку країни та використовувати ефективні, з позицій досягнення цілей зовнішньоекономічної політики, методи економічної дипломатії;
  • розуміти сутність дипломатії офіційної допомоги розвитку;
  • розуміти причин необхідності застосування дипломатії в забезпеченні економічної безпеки країни та її секторів;
  • застосовувати дипломатичний менеджмент у сфері ведення економічної дипломатії, техніки роботи економічного (комерційного) аташе / радника з економічних питань;
  • ідентифікувати сучасні викликів та стратегічні задачі економічної дипломатії України.

 

 

 

Остання редакція: 22.05.16