Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний маркетинг

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: надання студентам системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі міжнародного маркетингу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • ідентифікувати сутність і форми міжнародного маркетингу;
 • структурувати та аналізувати міжнародне маркетингове середовище із застосуванням відповідних методів;
 • планувати та проводити міжнародні маркетингові дослідження, інтерпретувати результати та пропонувати ефективні маркетингові рішення для розв’язання проблем;
 • оцінювати ключові параметри зарубіжних ринків (місткість, інтенсивність конкуренції, прибутковість тощо);
 • здійснювати порівняльний аналіз іноземних ринків і вибирати найбільш привабливі для маркетингової діяльності;
 • сегментувати міжнародні ринки на основі різних підходів та визначати адекватні стратегії позиціювання;
 • обґрунтовувати моделі і формувати стратегії виходу фірм на закордонні ринки;
 • формувати ефективний міжнародний маркетинговий комплекс на основі стандартизації, диференціації чи комбінованого підходів;
 • розробляти елементи міжнародної товарної, комунікаційної, розподільчої та цінової політик.
Остання редакція: 17.03.16

Публікаціі з предмету

 • Міжнародний маркетинг (124 KB)паспорт з науки «Міжнародний маркетинг». Дисципліна бакалаврського рівня.25 Вересня 2017 р.
 • Міжнародний маркетинг (730 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи  студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни ”Міжнародний маркетинг”25 Вересня 2017 р.