Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна торгівля

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: формування у студентів розуміння трендів, закономірностей, та механізмів міжнародної торгівлі, аналізу показників її розвитку; знань сучасних форм та методів організації міжнародного обміну товарами, послугами та продуктами інтелектуальної власності, а також сучасного інструментарію регулювання міжнародних торгових процесів.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом у державних та бізнес структураху процесі планування, організації та регулювання експорту/імпорту у системі міжнародних торговельних відносин

Результати навчання: за умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • аналізувати тренди розвитку міжнародної торгівлі в умовах асиметрії глобального розвитку;
  • розраховувати та оцінювати показники розвитку зовнішньої торгівлі держав, ефективність експортно/імпортної діяльності їх суб’єктів, й, у цілому, обсяги та динаміку міжнародної торгівлі;
  • розумітися у сучасних формах організації міжнародного обміну на ринках товарів, послуг, сировини та продуктів інтелектуальної власності;
  • обирати найбільш ефективні форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів;
  • володіти термінологічним інструментарієм преференційної та дискримінаційної торгівлі, зокрема, торговельних суперечок та війн;
  • застосовувати найбільш ефективні методи міжнародної торгівлі;
  • обирати організовані товарні ринки (біржи, аукціони, виставки, ярмарки, тендери) при проведенні міжнародної торгівлі);
  • аналізувати ефективність спрямування експортно/імпортних потоків на основі системи регуляторних інструментів корпоративного, державного, міждержавного, регіонального та глобального рівнів.
Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету

  • Міжнародна торгівля (139.1 KB)паспорт навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля». Дисципліна бакалаврського рівня.12 Липня 2016 р.
  • Міжнародна торгівля (1 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи  студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Міжнародна торгівля”12 Липня 2016 р.