Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна контрактна справа

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасних методів і технологій управління міжнародною контрактною діяльністю, а саме розуміння базових термінів, оволодіння інструментарієм укладення МКС, визначення та обґрунтування основних умов виконання і припинення МКС.

Завдання науки: спрямовані на формування у студентів системи знань, методичних підходів та навичок у сфері міжнародної контрактної діяльності.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • оцінювати потенціал, економіко-правових умов та ризиків укладання міжнародних комерційних контрактів;
  • плануватита бюджетуватиміжнароднуконтрактнудіяльность;
  • організовуватизовнішньоекономічнуконтрактнудіяльностьта складатиміжнароднікомерційніконтракти;
  • контролювати виконання та оцінювати ефективність зовнішньоекономічних контрактів, аудиту міжнародної контрактної діяльності;
  • коригуватинапрямиконтрактної діяльності тощо.
Остання редакція: 18.03.16

Публікаціі з предмету