Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний Тренінг

Тренінг «Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів»

Освітній ступінь: магістр

Метою тренінгу є формування комплексу вмінь, навичок і фахових компетенцій щодо ведення дво- та багатосторонніх міжнародних торгово-економічних переговорів, насамперед у форматі переговірного процесу в рамках багатосторонньої торгової системи СОТ, а також комплексу аналітичних, творчих та комунікаційних здібностей, що підвищать конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Завдання тренінгу: набути професійних навичок у студентів з формування та реалізації стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів.

Результати навчання: за успішного виконання вимог щодо опанування тренінгу студент зможе:

  • визначати головні етапи переговорного процесу і моделі оцінки та поступово змінювати позиції у відповідності з даними етапами
  • застосовувати елементи системного аналізу щодо оцінки власної позиції та позицій інших сторін
  • оцінювати на основі проведеного аналізуможливість укладення та поле потенційної угоди для кожного питання порядку денного переговорів, оцінювати параметри такого поля
  • розробляти на основі аналізу поля потенційної угодита виконувати тактичні плани з представлення та оцінки переговорних позицій, а також управляти переговорним процесом згідно моделі «дія –  відповідь»
  • керувати процесом обміну поступками через формування та оцінку пропозицій, що включають зобов’язання в різних сферах
  • розуміти сутність та потенційні наслідки аргументації позицій на переговорах
  • формулювати тактику роботи зі сторонами, які не хочуть співпрацювати, через спільні дії з іншими партнерами.

 

Остання редакція: 09.09.16